Få liv i dit ansigt med contour og highlight – teknikken

Contour og highlight er en lille hjælpende hånd til at få liv i ansigtet. Især om vinteren kan det være rart at få lidt lys og skygge i sit ansigt for at gøre det mere levende. Det er vigtigt, at man ikke bruger farver, der er for orange i tonen, så kommer det til at se unaturligt ud. Mange bruger deres bronzer, som er indkøbt om sommeren og som egentlig har et andet formål. Man kan med held bruge øjenskygger, der er brungrå i tonen og som er matte, det er også vigtigt, for man skal ikke skinne fra det sted man forsøger at lave en skygge på, det bliver modstridende.

Jeg har lavet en “lille model” af contouring og highlighting i denne post, på et tidspunlt vil jeg skrive om, hvordan man kan udvide det til resten af ansigtet for ekstra effekt.

Produkter brugt:

Featured image

  • M.A.C concealer til de mørke rander under øjenene – magasin.dk
  • Øjenskygge fra Makeup Geek i Barcelona Beach (den mørkeste runde øjenskygge på billedet) http://www.makeupgeek.com/store/eye-products/eyeshadows/makeup-geek-eyeshadows/makeup-geek-eyeshadow-pan-barcelona-beach.html
  • Øjenskygge Shimma Shimma fra Makeup Geek (den lyseste runde på billedet) http://www.makeupgeek.com/store/makeup-geek-eyeshadow-pan-shimma-shimma.html
  • Contour kit fra E.L.F cosmetics i light – http://www.matas.dk

Makeup børste, skrå fra E.L.F cosmetics og lille børste fra bh Cosmetic

Jeg brugte den skrå børste fra Elf sammen med øjenskyggen Barcelona Beach. Fandt det hule under mine kindben og lagde skygge på i en nedadgående retning i ca 5 cm ned af kindbenet. Blandede farven lidt ud i en opadgående retning. Tog lidt af den samme skygge lidt op langs tindingen for at give lidt skygge der også.

Med samme børste tog jeg den lyserøde farve fra contour kittet og lagde med samme børste lige over den streg som jeg har kreeret med skyggefarven. Brug små strøg hen over kinden i en opadgående retning, i stedet for en lang streg, som vil syne for skarp og 80’er agtig.

Indtil videre har du så en mørk farve i hulrummet under dit kindben, en blød blush på selve kindbenet og nu skal vi have fat i shimma shimma øjenskyggen. Med den mindste børste tager du lidt øjenskygge på børsten og “fejer” den lyse skygge øverst – altså oven over din blush på det højeste af dine kindben. Lige her fanger dit ansigt lyset og det er her, man kan få lagt en fin effekt i sit ansigt, som ligner, at huden “gløder indefra”. Man kan også tage lidt af denne øjenskygge og lægge på det øverste sted på øjet, under brynet.

Held og lykke med at prøve – det tager altså lidt øvelse, så vær tålmodig!

English recap:

Contour and highlight is a little helping hand in terms of getting your face to look more fresh and awake. Especially in the winter time it’s nice to get a little light and shadow in the face to make it more vivid. It is important that you do not use colors that are too orange in tone, it’s going to look unnatural. Some people mistakingly use their bronzers, bought in the summertime with lots of shimmer, which serves a different purpose. With great success you can use eye shadows that are brownish gray in tone and is matte. It’s important that there’s no shine in the product, so you don’t draw attention to the area as it becomes contradictory to the purpose of making a shadow.

I have made a “mini” contouring and highlighting walk through in this post. Later on I will write about how to expand it to the rest of the face for added effect.

 Products used:

 •  MAC concealer to the dark rings under the eyes – magasin.dk
 •  Eye shadow from Makeup Geek in Barcelona Beach (the darkest round eye  shadow pan in the picture) http://www.makeupgeek.com
 • Eye shadow SHIMMA SHIMMA from Makeup Geek (the lightest round pan in the picture) http://www.makeupgeek.com
 • Contour kit from E.L.F cosmetics in cool tones – http://www.matas.dk
 • Makeup brush from ELF cosmetics and small brush from bh Cosmetics.

I used the angled brush from Elf with eye shadow Barcelona Beach. Found the hollows of my cheekbones and put shadow on in a downward motion for about 5 cm down the cheekbone. Mixed color slightly out in an upward direction. Took a bit of the same shade slightly up along the temple to give a little shade there too.

With the same brush, I took the pink color from the contour kit and put with the same brush just above the line that I have created with the shadow color. Use of small strokes over the cheek in an upward direction, instead of a long line, which will appear sharp and 80s like.

So far, you will see a dark color in the space under your cheekbones, a soft blush on the cheekbone and now we need to get SHIMMA SHIMMA eye shadow. With the smallest brush from the picture above take a little eye shadow brush and sweep the bright shade at the top – that is above your blush on the highest point of your cheekbones. This is where the face catches the light to give a nice effect in his face and will resemble the skin to glow from within. You can also take a bit of this eye shadow and put on the browbone.

Good luck trying – it takes so little practice, so be patient!

Greetings,

Ditte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.