At style en bænk til sit eget hjem/ How to style a bench

Bjursta bænk

Jeg har købt en sort bænk fra IKEA, som er tiltænkt at stå under et vindue. Problemet er, at så meget som jeg har ønsket den bænk, så nu, hvor den er her, ser den kedelig ud for sig selv – den behøver styling! Og hvordan griber man så sådan noget an? Jeg vil her dele min egen proces for hvordan jeg bruger visuelle midler til at finde det udtryk, som jeg gerne vil have i min egen stue.

Jeg gør som regel brug af to ting, at søge billeder fra Internettet generelt og derudover bruger jeg den app, som hedder “Houzz”. Den kan både bruges på mobile og desktop platforme. Fordelen er, at man kan have en konto i app’en, hvor man kan gemme billeder i arkiver: “stue”, “soveværelse” osv. På den måde får man en masse billeder efter hinanden, som inspirerer én. Det kan være en farve, man kan lide, en atmosfære, et særligt tapet.

Herunder har jeg sat billeder ind som jeg er stødt på på min vej igennem Internettet. Jeg kan godt lide stylingen af de forskellige miljøer, men ikke alt skal nødvendigvis kopieres; det kan være, at jeg har en anden farvepalet herhjemme, men så kan man mentalt bytte om på farverne og alligevel bruge.

bench styling

Jeg kan særligt godt lide brugen af bøger, både horisontalt og vertikalt, brugen af planter og vaser samt, som jeg også vil vise på billeder nedenfor; kurve og blade nedenunder bænken. Desuden synes jeg, at det samler looket at have et tæppe til at ligge foran samme med nogle puder.

Bench styling photo frame II

På billederne herover kan jeg særligt lide den måde, man har fået tekstur ind i stylingen af en bænk. En bænk har hårde kanter, så når man tilfører tæpper, skind, sivkurve og puder, gør det udtrykket blødt og imødekommende.

Denne proces har ført mig frem til, at jeg vil tilføre kurve under bænken, sammen med nogle af alle mine mode- og boligblade, som ellers ligger mere gemt væk. Vi har heller ikke fået pakket alle bøgerne ud efter vores flytning og dette kunne være en god lejlighed til at få pakket dem ud og lægge dem ovenpå bænken sammen med en vase eller en potteplante og formentlig et skind for at få et blødere udtryk til bænken.

Bench styling buys

Ovenfor er lampe, vase og pude fra http://www.ellos.com, bænken er Bjursta fra http://www.IKEA.dk og kurv og skind ligeledes fra IKEA. Blade og bøger har jeg herhjemme.

Håber, at jeg har kunnet være med til at hjælpe dig i din proces?

Hilsen

Ditte

English recap:

I bought a black bench from IKEA that I intend to place underneath a window in my living room. I now have to style it. In this post, I share the creative process around styling.

Two sources of inspiration:

I usually make use of two things, to search images from the Internet in general and in addition, I use the app called “Houzz”. It can be used both on mobile and desktop platforms. The advantage is that you can have an account in the app where it is possible to save images in archives: “living room”, “bedroom” and so on. That way you get many pictures in a row, which is inspiring. It may be a color you like, an atmosphere, a special wallpaper.

I have put pictures that I have encountered on my way through the Internet in the above post. I like the styling of the different environments; I will not copy any of them exactly, but I will take ideas from them and use for inspiration.

Bench styling:

In some of the pictures I liked the use of books, both horizontally and vertically, the use of plants and vases and, as I will show in the photos below; baskets and leaves below the bench. I also think that it assembles the look to have a blanket lie in front of the bench with some pillows.

The images above I particularly like the way that texture is brought into the styling of the bench. A bench often has hard edges, so when you add blankets, faux animal skins, textured baskets and pillows; it makes it soft and welcoming.

This process has led me to find some things that I would like to style my bench. I will add baskets underneath the bench, along with some of all my fashion and interior design magazines. We have not yet unpacked all the books after our move and this could be a good opportunity to get them unpacked. Put the books on top of the bench with a vase or a potted plant and probably a faux animal skin for a softer expression to the bench.

Bench styling buys:

Above, lamp, vase and pillow from http://www.ellos.com, the bench is BJURSTA from http://www.IKEA.dk, basket, and skins from IKEA. Magazines and books I have at home.

I Hope I have been able to help you in your process.

 

Greetings

 

Ditte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.